Tổng thống Putin không tin Anh đầu độc cựu điệp viên Skripal

Nhân viên điều tra tìm kiếm bằng chứng ở Salisbury, Anh ngày 13.3.2018. Ảnh: Reuters
Nhân viên điều tra tìm kiếm bằng chứng ở Salisbury, Anh ngày 13.3.2018. Ảnh: Reuters
Nhân viên điều tra tìm kiếm bằng chứng ở Salisbury, Anh ngày 13.3.2018. Ảnh: Reuters
Lên top