Tổng thống Putin "khoe" thành quả chặn tấn công mạng dịp World Cup

Gần 25 triệu vụ tấn công mạng liên quan đến World Cup đã bị chặn đứng. Ảnh: AP.
Gần 25 triệu vụ tấn công mạng liên quan đến World Cup đã bị chặn đứng. Ảnh: AP.
Gần 25 triệu vụ tấn công mạng liên quan đến World Cup đã bị chặn đứng. Ảnh: AP.
Lên top