Tổng thống Putin gửi thư riêng chúc năm mới ông Biden

Lên top