Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng thống Putin được "giải oan" nghi án can thiệp bầu cử Mỹ

Không tìm thấy bằng chứng Tổng thống Vladimir Putin giúp Tổng thống Donald Trump đắc cử. Ảnh: Getty
Không tìm thấy bằng chứng Tổng thống Vladimir Putin giúp Tổng thống Donald Trump đắc cử. Ảnh: Getty