Tổng thống Putin được chào đón như "siêu sao" ở Serbia

Hàng nghìn người chào đón Tổng thống Putin ở Belgrade. Ảnh: Allinfo.
Hàng nghìn người chào đón Tổng thống Putin ở Belgrade. Ảnh: Allinfo.
Hàng nghìn người chào đón Tổng thống Putin ở Belgrade. Ảnh: Allinfo.
Lên top