Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philippines xin lỗi người Do Thái vì “lỡ miệng“