Tổng thống Philippines tuyên bố "tình trạng vô luật pháp"