Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philippines tuyên bố không tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông