Tổng thống Philippines tuyên bố có thể ăn thịt người