Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philippines thẳng tay nêu tên 160 "quan chức đen"