Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philippines lại tuyên bố cần Mỹ ở Biển Đông