Tổng thống Philippines lại sỉ nhục đồng minh phương Tây