Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philippines lại lăng mạ Tổng thống Mỹ