Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philippines kiên quyết không xin lỗi sỉ nhục đại sứ Mỹ