Tổng thống Philippines hết lời ca ngợi chính phủ Trung Quốc sáng suốt