Tổng thống Philippines Duterte: Tôi có thể tàn bạo gấp 10 lần IS