Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philippines đồng ý bị luận tội nếu từ bỏ chủ quyền cho Trung Quốc