Tổng thống Philippines coi thường đe dọa “nhảm nhí” của phương Tây