Tổng thống Philippines có thể ra toà án quốc tế vì giết người bừa bãi