Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philippines: Chọn khai mỏ hay chọn môi trường?