Tổng thống Pháp ngưỡng mộ sự tin tưởng vào tương lai của Việt Nam