Tổng thống Pháp làm việc với CEO hãng dược phẩm dành ưu tiên vaccine cho Mỹ

Tống thống Pháp Emmanuel Macron tham gia hội nghị video tại Trung tâm xử lý khủng hoảng của Bộ Nội vụ, ở Paris, ngày 13.5. Ảnh: AFP
Tống thống Pháp Emmanuel Macron tham gia hội nghị video tại Trung tâm xử lý khủng hoảng của Bộ Nội vụ, ở Paris, ngày 13.5. Ảnh: AFP
Tống thống Pháp Emmanuel Macron tham gia hội nghị video tại Trung tâm xử lý khủng hoảng của Bộ Nội vụ, ở Paris, ngày 13.5. Ảnh: AFP
Lên top