Tổng thống Pháp dọa tấn công vào Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: BBC.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: BBC.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: BBC.