Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Obama: Vinh hạnh của đời tôi là được phục vụ người dân Mỹ