Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” 9 tướng lĩnh

Tổng thống Vladimir Putin gặp học viên trường sĩ quan Nga, tháng 1.2019. Ảnh: Reuters
Tổng thống Vladimir Putin gặp học viên trường sĩ quan Nga, tháng 1.2019. Ảnh: Reuters
Tổng thống Vladimir Putin gặp học viên trường sĩ quan Nga, tháng 1.2019. Ảnh: Reuters
Lên top