Tổng thống Nga Putin ban hành lệnh mới sau vụ xả súng trường học

Tổng thống Nga Putin lập tức ban hành lệnh mới sau vụ xả súng trường học sáng ngày 11.5. Ảnh: Văn phòng Thông tin và Báo chí Tổng thống Nga
Tổng thống Nga Putin lập tức ban hành lệnh mới sau vụ xả súng trường học sáng ngày 11.5. Ảnh: Văn phòng Thông tin và Báo chí Tổng thống Nga
Tổng thống Nga Putin lập tức ban hành lệnh mới sau vụ xả súng trường học sáng ngày 11.5. Ảnh: Văn phòng Thông tin và Báo chí Tổng thống Nga
Lên top