Tổng thống Nga – Thổ: Thảo luận khâu cuối cùng để hoàn tất thương vụ S-400

Việc Thổ mua hệ thống S-400 của Nga đã hoàn tất. Ảnh: Tass
Việc Thổ mua hệ thống S-400 của Nga đã hoàn tất. Ảnh: Tass