Tổng thống Myanmar đột ngột từ chức

Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. Ảnh: AP.
Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. Ảnh: AP.
Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. Ảnh: AP.