Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California

Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California. Ảnh: AFP
Lên top