Sát giờ G:

Tổng thống Mỹ hối thúc thoả thuận ngân sách