Tổng thống Mỹ-Hàn xúc tiến thượng đỉnh, bất chấp Triều Tiên dọa hủy

Tổng thống Donald Trump và Moon Jae-in nỗ lực thúc đẩy thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Tổng thống Donald Trump và Moon Jae-in nỗ lực thúc đẩy thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Tổng thống Donald Trump và Moon Jae-in nỗ lực thúc đẩy thượng đỉnh Mỹ-Triều.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM