Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Pháp: “Hóa giải” những khác biệt

Tổng thống Emmanuel Macron sẽ mời Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Quốc khánh Pháp. Ảnh: Getty
Tổng thống Emmanuel Macron sẽ mời Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Quốc khánh Pháp. Ảnh: Getty