Tổng thống lâm thời Bolivia dương tính với COVID-19

Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez xác nhận đã mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez xác nhận đã mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez xác nhận đã mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top