Tổng thống Joe Biden phá vỡ im lặng về Afghanistan

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Afghanistan. Ảnh: AFP/Getty
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Afghanistan. Ảnh: AFP/Getty
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Afghanistan. Ảnh: AFP/Getty
Lên top