Tổng thống Joe Biden lên tiếng về kế hoạch điều binh tới Haiti

Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ chưa có ý định đưa quân tới Haiti vào thời điểm hiện nay. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ chưa có ý định đưa quân tới Haiti vào thời điểm hiện nay. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ chưa có ý định đưa quân tới Haiti vào thời điểm hiện nay. Ảnh: AFP
Lên top