Tổng thống Joe Biden dự định tái tranh cử vào năm 2024

Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức ngày 20.1.2021. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức ngày 20.1.2021. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức ngày 20.1.2021. Ảnh: AFP
Lên top