Tổng thống Joe Biden có thể tranh cử nhiệm kỳ 2

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top