Tổng thống Iran: Mỹ hãy nhớ vụ Lockerbie

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng các tướng lĩnh Iran tiễn biệt tướng Qasem Soleimani. Ảnh: Anadolu
Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng các tướng lĩnh Iran tiễn biệt tướng Qasem Soleimani. Ảnh: Anadolu
Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng các tướng lĩnh Iran tiễn biệt tướng Qasem Soleimani. Ảnh: Anadolu
Lên top