Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Indonesia nói “không thỏa hiệp” chủ quyền ở Biển Đông