Tổng thống Indonesia công bố chuyển thủ đô sang tỉnh Đông Kalimantan

Tổng thống Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào việc rời thủ đô khỏi Jakarta sang khu vực phía đông đất nước. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào việc rời thủ đô khỏi Jakarta sang khu vực phía đông đất nước. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào việc rời thủ đô khỏi Jakarta sang khu vực phía đông đất nước. Ảnh: Reuters.
Lên top