Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Hàn Quốc tính chuyện kéo dài nhiệm kỳ