Tổng thống Hàn Quốc sẽ sang Mỹ thông báo kết quả thượng đỉnh liên Triều

Căn phòng diễn ra thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên. Ảnh: CNN.
Căn phòng diễn ra thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên. Ảnh: CNN.
Căn phòng diễn ra thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên. Ảnh: CNN.
Lên top