Tổng thống Duterte: Tạm biệt ông bạn Mỹ, sẵn sàng nhận vốn vay Trung Quốc