Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Duterte sẽ quyết liệt hơn để thúc đẩy cuộc chiến chống ma túy