Tổng thống Duterte muốn điều quân đội tham gia cuộc chiến chống ma túy