Tổng thống Donald Trump tuyên bố sốc về việc làm ăn của Mỹ với Huawei

Tổng thống Donald Trump tuyên bố không muốn làm ăn với Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố không muốn làm ăn với Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố không muốn làm ăn với Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters.
Lên top