Tổng thống Donald Trump trở lại phòng Bầu dục

Một binh sĩ gác ở cửa Cánh Tây, một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump đang ở phòng Bầu dụctại Nhà Trắng ở Washington hôm 7.10. Ảnh: Reuters.
Một binh sĩ gác ở cửa Cánh Tây, một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump đang ở phòng Bầu dụctại Nhà Trắng ở Washington hôm 7.10. Ảnh: Reuters.
Một binh sĩ gác ở cửa Cánh Tây, một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump đang ở phòng Bầu dụctại Nhà Trắng ở Washington hôm 7.10. Ảnh: Reuters.
Lên top