Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận được đề cử Nobel Hòa bình

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021 về vai trò trong việc đảm bảo thỏa thuận giữa Kosovo và Serbia. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021 về vai trò trong việc đảm bảo thỏa thuận giữa Kosovo và Serbia. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021 về vai trò trong việc đảm bảo thỏa thuận giữa Kosovo và Serbia. Ảnh: AFP.
Lên top