Tổng thống Donald Trump thị sát vùng ảnh hưởng sau bão Laura

Tổng thống Donald Trump thị sát bang Louisiana sau khi bị cơn bão Laura tấn công. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump thị sát bang Louisiana sau khi bị cơn bão Laura tấn công. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump thị sát bang Louisiana sau khi bị cơn bão Laura tấn công. Ảnh: Reuters
Lên top