Tổng thống Donald Trump rời họp báo vì "cuộc điện thoại khẩn"

Tổng thống Donald Trump rời phòng họp báo hôm 23.9 sau khi cho biết có một cuộc gọi khẩn. Ảnh: Getty.
Tổng thống Donald Trump rời phòng họp báo hôm 23.9 sau khi cho biết có một cuộc gọi khẩn. Ảnh: Getty.
Tổng thống Donald Trump rời phòng họp báo hôm 23.9 sau khi cho biết có một cuộc gọi khẩn. Ảnh: Getty.
Lên top